Alle kinderen komen tegenwoordig in aanraking met media, ook in de kinderopvang.
Daarom is het van belang dat pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn van wat er mogelijk is op het gebied van mediagebruik, mediawijsheid en media opvoeding binnen de kinderopvang.
Om de kinderen beter te kunnen begeleiden weet je wat er speelt en hoe jij daar dan op in moet spelen.
Daarnaast is het voor de directie en beleidsmedewerkers van belang om ook op de hoogte te zijn van laatste ontwikkelingen rondom media om een goed en werkbaar beleid te maken waar iedereen goed mee kan werken.

Samen met Wendy Zenden van samenmediawijs.online ondersteun ik kinderopvangorganisaties met ons programma:

Mediawijs in de kinderopvang!

Klik op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie!

Tijdens de breng- en/of haalmomenten komen wij langs op jullie kinderopvang locatie om alle vragen rondom mediawijsheid, mediagebruik en mediabeleid te komen beantwoorden.

Een kinderopvang runnen zonder beleid is eigenlijk niet mogelijk.
Ook rondom mediawijsheid en mediagebruik is het werken m.b.v. een beleid heel prettig. Hebben jullie nog geen mediabeleid of willen jullie een kritische blik op jullie huidige beleid?

Ouders informeren over wat jullie zoal doen op de kinderopvang is altijd leuk. Tijdens de ouderavond komen wij jullie ouders o.a. informeren over hoe leuk media te gebruiken is in de kinderopvang.

Speciaal voor pedagogisch medewerkers en leidinggevenden in de kinderopvang is er een besloten, interactieve Facebookgroep. In deze groep delen wij de laatste challenges, activiteiten en informatie rondom mediagebruik.

Ook verzorgen wij online trainingen rondom mediawijsheid. Deze trainingen zijn geschikt voor alle vormen van kinderopvang.

Dit programma is zowel in zijn geheel als in losse onderdelen af te nemen. Voor informatie hierover en een gepaste offerte neem contact met mij op.
× Hoe kan ik je helpen?